Porada
online

Kancelaria, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom swoich Klientów, umożliwia skorzystanie z pomocy eksperta również za pośrednictwem sieci Internet. Porady prawne online pozwalają w możliwie jak najkrótszym terminie, bez konieczności osobistego umawiania wizyty w Kancelarii w Malborku, uzyskać odpowiedź lub wyjaśnienie związane z przedstawionym problemem. Należy jednak podkreślić, że ze względu na specyfikę kontaktu z radcą prawnym, porady online przeznaczone są przede wszystkim do spraw niewymagających wnikliwego zapoznania się ze zgromadzoną dokumentacja oraz wieloetapowej analizy zgromadzonych materiałów. Mogą one jednak dotyczyć różnych gałęzi prawa: począwszy od rodzinnego i opiekuńczego, przez gospodarcze i administracyjne, aż po pracy lub rzeczowe.

W celu uzyskania porady prawnej online należy postępować zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi poniżej. Prosimy o możliwie jak najbardziej precyzyjne sformułowanie zapytania oraz przedstawienie okoliczności towarzyszących problemowi, w którym pragną Państwo uzyskać wyjaśnienie.


Jak uzyskać poradę online?

  • opisz dokładnie treść swojego pytania
  • załącz dokumenty dotyczące pytania
  • po zapoznaniu się z otrzymaną korespondencją wycenimy poradę i otrzymasz do opłacenia fakturę - po jej opłaceniu w przeciągu 72 h otrzymasz poradę na podany adres e - mail
Porada online - uzupełnij formularz

Nr konta bankowego, na który należy dokonać opłaty wskazanej w fakturze:
21 1160 2202 0000 0003 1108 5731