Prawo
karne

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie prawa karnego poprzez :

  • porady prawne,
  • sporządzanie pism, w tym m.in. zażaleń, apelacji, kasacji, wniosków o odroczenie wykonania kary, o warunkowe przedterminowe zwolnienie, o ułaskawienie,
  • reprezentację przed sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym

Kancelaria zajmuje się m.in. następującymi sprawami z dziedziny prawa karnego:

  • sprawy dotyczące przestępstw przewidzianych w kodeksie karnym (w szczególności przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, przeciwko mieniu, przeciwko wolności seksualnej i obyczajności),
  • sprawy dotyczące przestępstw uregulowanych w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii,
  • sprawy dotyczące wykroczeń oraz sprawy karno - skarbowe

Umów się na spotkanie lub zadzwoń

Umów się na spotkanie!

zadzwoń
+48 883 994 122
odwiedź Nas w siedzibie Kancelarii:
ul. Kościuszki 57/11, 82 - 200 Malbork
(budynek po Pepco/Capitol, wejście od strony McDonald's)
wypełnij formularz