Prawo
administracyjne

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie prawa administracyjnego poprzez:

  • porady prawne,
  • sporządzanie odwołań, wniosków, skargi oraz skarg kasacyjnych,
  • reprezentację przed organami administracji publicznej, wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym

Kancelaria zajmuje się m.in. następującymi sprawami z dziedziny prawa administracyjnego:

  • sprawy dotyczące prawa budowlanego, w szczególności pozwolenia na budowę, zmiany sposobu użytkowania budynku, samowoli budowlanej,
  • sprawy wynikające z ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w szczególności opłaty adiacenckie, renty planistyczne, wywłaszczenie,
  • sprawy dotyczące przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności,
  • sprawy dotyczące egzekucji w administracji,
  • sprawy dotyczące rozgraniczania i podziału nieruchomości,
  • sprawach dotyczące odrolnienia działek,
  • sprawy dotyczące zezwoleń, koncesji oraz licencji

Umów się na spotkanie lub zadzwoń

Umów się na spotkanie!

zadzwoń
+48 883 994 122
odwiedź Nas w siedzibie Kancelarii:
ul. Kościuszki 57/11, 82 - 200 Malbork
(budynek po Pepco/Capitol, wejście od strony McDonald's)
wypełnij formularz